Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, w tym ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.

Prawnik w kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik wewnętrzny, jak również w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych, doradzając klientom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, prawa mediów i reklamy, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.

Wykładowca na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Były pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor monografii „Zdolność patentowa programów komputerowych” oraz szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Student Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

MBA Innovation and Data Analysis – IPI PAN and Utah Valley University – Woodbury School of Business.

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO/IEC 27001:2017

Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach i kursach organizowanych przez  Światową Organizację Własności Intelektualnej, jak również dotyczących nowych technologii i aspektów technicznych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie.

SPECJALIZACJE

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej stanowi istotny, jeśli nie najistotniejszy, składnik majątku przedsiębiorstw innowacyjnych. Z tego powodu duże znaczenie ma odpowiednie zabezpieczenie wartości nie materialnych. W obrębie własności intelektualnej znajduje się w szczególności prawo autorskie, znaki towarowe, patenty, know-how i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawo nowych technologii

Nowe technologie są motorem napędowym gospodarki od wielu lat. Dziedzina ta wymaga jednak zrozumienia aspektów technologicznych na równi z przepisami prawa. O mojej ekspertyzie w tym zakresie dobitnie świadczy znaczące doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz spółek technologicznych, jak również wykształcenie informatyczne.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych od wielu lat zyskuje na znaczeniu. Nie przekłada się to jednak na rozpoznanie tej dziedziny prawa przez wielu przedsiębiorców. Znaczenie tej dziedziny prawa wzrasta wraz z wejściem w życie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) w maju 2018 r.

Prawo mediów i reklamy

Obsługa branży kreatywnej wymaga doskonałego rozpoznania rynku medialnego i jego potrzeb. Z tych względów doświadczenie w obsłudze wydawców, domów mediowych i agencji reklamowych i PR jest niezbędne dla zrozumienia i prawidłowego wykonania pracy pracy prawniczej.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest hasłem powtarzanym od wielu lat. Mimo to nadal wydaje się być ono zaniedbywane przez podmioty profesjonalne. Wzrost znaczenia ochrony danych osobowych i możliwości w jakie został wyposażony Prezes UODO są nierozerwalnie związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego.

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo rozwojowe i ich prawne podstawy odznaczają się swoją specyfiką. Zrozumienie potrzeb podmiotu finansującego i wyważenie ich z jednoczesnym zabezpieczeniem stałego finansowania projektu nie należy do prostych zadań i częstokroć przysparza wielu kłopotów.

dr Marek Porzeżyński

Prawnik w działach IP&IT i Danych osobowych kancelarii prawnej Wierciński Kwieciński Baehr. Doktor nauk prawnych. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W latach 2013-2016 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. doktor nauk prawnych. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza i Centrum Prawa Amerykańskiego (University of Florida/Uniwersytet Warszawski). Odbył szereg kursów specjalistycznych dotyczących praw własności intelektualnej organizowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, jak również dotyczących nowych technologii i aspektów technicznych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie (np. MIT).

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów w szczególności z branży nowych technologii i mediów, jak również innych, w zakresie prawa cywilnego, ochrony własności intelektualnej, prawa mediów i reklamy, prawa prasowego i ochrony danych osobowych. Doradzał klientom w wielu innowacyjnych projektach wymagających połączenia wiedzy prawniczej z głębokim zrozumieniem aspektów technologicznych

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.  Autor monografii „Zdolność patentowa programów komputerowych”.Wygłaszał prelekcje na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, prowadził szkolenia w zakresie swojej specjalizacji.

Przykładowe publikacje:

  • Zdolność patentowa programów komputerowych”, monofgrafia, C.H. BECK, Warszawa 2017
  • „Forma dokumentowa i elektroniczna, jako odpowiedź legislatora na rewolucję technologiczną”, Instytucje prawa cywilnego w perspektywie europejskiej, Berlin 2017
  • „Wyczerpanie prawa do kopii programu komputerowego w kontekście wyroku C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.” – Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 3/2013, Poznań 2013 // Publikacja wyróżniona w konkursie na najlepszy artykuł z tematyki prawa nowych technologii kancelarii Maruta i Wspólnicy
  • „Uwarunkowania dotyczącej Jednolitego Patentu Europejskiego oraz możliwe skutki dla Polski wynikające z jego wdrożenia” – In short but to the point – Comments on EU Law, Kraków 2013
  • „Wymagania dotyczące nazw produktów leczniczych oraz ich ochrona” – red. A. M. Bielecki, B. Sasin, Współczesne wyzwania prawa ochrony zdrowia, Warszawa 2013
  • „Uwarunkowania prawne dotyczące ochrony znaków towarowych użytych w reklamie za pomocą odniesień w Internecie.” – Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego numer 1-2 (czerwiec 2013), Warszawa 2013
  • „Domeny internetowe – naruszenia i ich zwalczanie” – red. A. Sztoldman, Prawo wobec innowacji technologicznych, Warszawa 2013

Zakończonych projektów

Przeprowadzonych szkoleń i wystąpień konferencyjnych

Opublikowanych artykułów naukowych

%

Zaangażowania

Więcej o mnie

                         

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

dr Marek Porzeżyński
E-mail: m.porzezynski@wp.pl
marek.porzezynski@wkb.pl
Tel: +48 606 433 023