Doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, w tym ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.

 

Senior Legal Counsel i koordynator prawny w Agora S.A.  Dysponuje szerokim doświadczeniem zdobywanym jako prawnik wewnętrzny, w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych, doradzając klientom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, prawa mediów i reklamy, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.

Wykładowca na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów podyplmowych Prawo w biznesie nowych technologii. Były pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Członek Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa przy Ministrze Cyfryzacji. Prace w ramach Zespołu ds. Edukacji w Cyberbezpieczeństwie i Zespole ds. Certyfikacji w Cyberbezpieczeństwie.

Ukończył z wyróżnieniem anglojęzyczny program MBA Innovation and Data  Analysis – IPI PAN and Utah Valley University – Woodbury School of Business na podstawie projektu: „Ulitization of artificial intelligence technology in the legal industry”.

Student Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO/IEC 27001:2017

Członek m.in Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, European AI Alliance przy Komisji Europejskiej, MIT Technology Review Global Panel.

Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach i kursach organizowanych przez  Światową Organizację Własności Intelektualnej, jak również dotyczących nowych technologii i aspektów technicznych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie.

Autor monografii „Zdolność patentowa programów komputerowych” oraz szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wykładowca, szkoleniowiec i keynote speaker.

 

 

 

 

Dr Marek Porzeżyński, MBA, CIPP/E

Dr Marek Porzeżyński, MBA, CIPP/E

 • Doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, w tym ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.
 • Senior Legal Counel i koordynator prawny w Agora S.A. Dysponuje szerokim doświadczeniem zdobywanym jako prawnik wewnętrzny, w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych, doradzając klientom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, prawa mediów i reklamy, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii
 • Wykładowca na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów podyplomowych Prawo w biznesie nowych technologii. Były pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Członek Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa przy Ministrze Cyfryzacji. Prace w ramach Zespołu ds. Edukacji w Cyberbezpieczeństwie i Zespole ds. Certyfikacji w Cyberbezpieczeństwie.
 • Ukończył z wyróżnieniem anglojęzyczny program MBA Innovation and Data  Analysis – IPI PAN and Utah Valley University – Woodbury School of Business na podstawie projektu: „Ulitization of artificial intelligence technology in the legal industry”.
 • Student Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
 • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO/IEC 27001:2017
 • Członek m.in Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, European AI Alliance przy Komisji Europejskiej, MIT Technology Review Global Panel.
 • Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach i kursach organizowanych przez  Światową Organizację Własności Intelektualnej, jak również dotyczących nowych technologii i aspektów technicznych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie.Autor monografii „Zdolność patentowa programów komputerowych” oraz szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wykładowca, szkoleniowiec i keynote speaker.

SPECJALIZACJE

Prawo nowych technologii

Nowe technologie są motorem napędowym gospodarki. Dziedzina ta wymaga jednak zrozumienia aspektów technologicznych na równi z przepisami prawa. O mojej ekspertyzie w tym zakresie świadczy znaczące doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz spółek technologicznych i wykorzystywane w tym celu wykształcenie informatyczne.

Prawo mediów i reklamy

Doświadczenie w obsłudze wydawców, domów mediowych, agencji reklamowych i PR pozwala mi rozumieć potrzeby branży kreatywnej i dobierać najlepsze (nie tylko od strony prawnej) rozwiązania. Doświadczenie to uzupełniają szkolenia prowadzone z zakresu regulacji reklamy w mediach.

Cyberbezpieczeństwo

Nie jest to jedynie zagadnienie techniczne i wymaga współpracy i zaangażowania szerszego zespołu. Nowe obowiązki dotyczące cyberbezpieczeństwa wymagają rozpoznania tej tematyki i zaadresowania jej w swojej działalności.

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej stanowi istotny, jeśli nie najistotniejszy, składnik majątku przedsiębiorstw innowacyjnych. Prawa do własności intelektualnej (np. programu komputerowego) mają duży wpływ na Twoja wycenę!

Ochrona danych osobowych

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) w maju 2018 r. tematyka ochrony danych osobowych jest znacznie częściej poruszania w odniesieniu do organizacji działalności biznesowej. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie wdrożeń, szkoleń i obsługi IOD.

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe i ich prawne podstawy odznaczają się swoją specyfiką i wymagają wyważenia interesów wielu stron.

Prawo nowych technologii

Obsługa działalności innowacyjnej wymaga zrozumienia aspektów technologicznych na równi z przepisami prawa. O mojej ekspertyzie w tym zakresie świadczy znaczące doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz spółek technologicznych i wykorzystywane w tym celu wykształcenie informatyczne.

Prawo mediów i reklamy

Doświadczenie w obsłudze wydawców, domów mediowych, agencji reklamowych i PR pozwala mi rozumieć potrzeby branży kreatywnej i dobierać najlepsze (nie tylko od strony prawnej) rozwiązania. Doświadczenie to uzupełniają szkolenia prowadzone z zakresu regulacji reklamy w mediach.

Cyberbezpieczeństwo

Nie jest to jedynie zagadnienie techniczne i wymaga współpracy i zaangażowania szerszego zespołu. Nowe obowiązki dotyczące cyberbezpieczeństwa wymagają rozpoznania tej tematyki i zaadresowania jej w swojej działalności.

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej stanowi istotny, jeśli nie najistotniejszy, składnik majątku przedsiębiorstw innowacyjnych. Prawa do własności intelektualnej (np. programu komputerowego) mają duży wpływ na Twoja wycenę!

Ochrona danych osobowych

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) w maju 2018 r. tematyka ochrony danych osobowych jest znacznie częściej poruszania w odniesieniu do organizacji działalności biznesowej. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie wdrożeń, szkoleń i obsługi IOD.

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe i ich prawne podstawy odznaczają się swoją specyfiką i wymagają wyważenia interesów wielu stron.

MOJA PRACA TO:

projektów PRAWNYCH I NAUKOWYCH zakończonych SUKCESEM

Przeprowadzonych szkoleń i wystąpień konferencyjNYch

Opublikowanych artykułów naukowych

%

Zaangażowania

OFERTA

Doradztwo w Twojej działalności

Doświadczenie i zrozumienie świata technologicznego pozwala mi doradzać tak, aby Twój biznes się rozwijał. W ramach wykonywania usług doradztwa prawnego, negocjuję kontrakty z osobami trzecimi, przygotowuję odpowiednią dokumentację, przeprowadzam audyty (np. ochrony danych osobowych zgodnie z RODO/GDPR, sklepów i stron internetowych zgodnie z obowiązującym prawem).

Opinie

Przygotowywane przeze mnie opinie odznaczają się dogłębną analizą merytoryczną, której podsumowanie zawiera wszelkie elementy odpowiadające na zapotrzebowanie biznesowe zleceniodawcy i rekomendacje, co do dalszych działań. Jeśli rozważasz aktywność biznesową uwzględniającą wykorzystanie nowych technologii lub operacje na dużych ilościach danych warto zweryfikować możliwość jej rozpoczęcia zgodnie z przepisami.

Szkolenia i wykłady

Prowadzę szkolenia i wykłady w zakresie wskazanych specjalizacji. Moje doświadczenie obejmuje prowadzenie szkoleń otwartych, wewnętrznych szkoleń firmowych, jak również indywidualne szkolenia członków organów spółek. Równolegle dysponuję doświadczeniem w wystąpieniach konferencyjnych, prowadzeniem paneli eksperckich, czy jako Keynote Speaker.

dr Marek Porzeżyński, MBA, CIPP/E

Przykładowe publikacje:

 • Zdolność patentowa programów komputerowych”, monofgrafia, C.H. BECK, Warszawa 2017
 • „Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki” pod redakcją M. Porzeżyńskiego i A. Borcucha, Kielce 2019
 • „Valuation of Data – The Gold of XXI century” w Proving the Worth – Putting a Value on Intellectual Property, pod redakcją M. Jankowskiej, M. Pawełczyka, M. Panfila, S. Augustyna, Dąbrowa Górnicza 2019
 • Ochrona danych osobowych w procesie badania dokumentacji spółki”, Palestra 3/2019
 • Konstrukcje prawne w zakresie oprogramowania o otwartym kodzie”, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Prawo Część II, 2018 
 • „Forma dokumentowa i elektroniczna, jako odpowiedź legislatora na rewolucję technologiczną”, Instytucje prawa cywilnego w perspektywie europejskiej, Berlin 2017
 • „Wyczerpanie prawa do kopii programu komputerowego w kontekście wyroku C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.” – Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 3/2013, Poznań 2013 // Publikacja wyróżniona w konkursie na najlepszy artykuł z tematyki prawa nowych technologii kancelarii Maruta i Wspólnicy
 • „Uwarunkowania dotyczącej Jednolitego Patentu Europejskiego oraz możliwe skutki dla Polski wynikające z jego wdrożenia” – In short but to the point – Comments on EU Law, Kraków 2013
 • „Uwarunkowania prawne dotyczące ochrony znaków towarowych użytych w reklamie za pomocą odniesień w Internecie.” – Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego numer 1-2 (czerwiec 2013), Warszawa 2013
 • „Domeny internetowe – naruszenia i ich zwalczanie” – red. A. Sztoldman, Prawo wobec innowacji technologicznych, Warszawa 2013

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Radca prawny dr Marek Porzeżyński, MBA, CIPP/E
E-mail: m.porzezynski@wp.pl
Tel: +48 606 433 023

Więcej o mnie